Химическая реакция

4NaOH + 3Ca = 3CaO + Na2O + 2Na + 2H2

Условия: 600° C