N-Нитрозодиметиламин (Диметилнитрозамин) *2/

Вещество: N-Нитрозодиметиламин (Диметилнитрозамин) *2/
Код: 3406
Агр. сост.: жидкость/газ
Класс опасности: 3406
ПДК с/с: 50
ПДК м/р: н/д
ОБУВ: н/д
ЛОС: нет
Алф. указатель: ...