ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ

ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ, см. Люминесценция.