Пента-1.3-диен (Пентадиен-1.3. Пиперилен)

Вещество: Пента-1.3-диен (Пентадиен-1.3. Пиперилен)
Код: 520
Агр. сост.: жидкость/газ
Класс опасности: 520
ПДК с/с: н/д
ПДК м/р: 0.5
ОБУВ: н/д
ЛОС: да
Алф. указатель: ...
ПраймКемикалсГрупп